Δημήτρης Αινείας Σπηλιώτης, Πρόεδρος Onco Surgery IKE

Δημήτρης Αινείας Σπηλιώτης
Πρόεδρος Onco Surgery IKE

Ομάδα ιατρών χειρουργικής - ογκολογίας υπό την επιστημονική εποπτεία του Χειρουργού - Ογκολόγου Ιωάννη Δ. Σπηλιώτη MD, PhD, FASPSM .

H Oμάδα εξειδικεύεται στη χειρουργική ογκολογία πεπτικού, ενδοκρινών, μαστού καθώς και στη χειρουργική ογκολογία γυναικολογικού καρκίνου, ήπατος - χοληφόρων και παγκρέατος.

Ασχολείται με την κλινική έρευνα στην περιτοναϊκή κακοήθεια και την εφαρμογή της Ενδοπεριτοναϊκής Υπέρθερμης Χημειοθεραπείας (HIPEC).

Επίσης και στην εφαρμογή της αναστροφής ηλεκτροπόρωσης (IRES’S) στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος.

Το Iατρικό Κέντρο Αθηνών (Μαρούσι) και το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης αποτελούν τα νοσοκομεία αναφοράς της OncoSurgery, ενώ στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης λειτουργεί το European School of Peritoneal Surface Oncology υπό την διεύθυνση του κ. Ι. Δ. Σπηλιώτη.