Χειρουργική Ενδοκρινών

Η ομάδα ασχολείται για πλέον από 25 χρόνια με τη χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών καθώς και Επινεφριδίων.

Ο επικεφαλής της ομάδας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ερευνητικό και κλινικό στη χειρουργική του θυρεοειδικού καρκίνου έχοντας πάνω από 2.500 θυρεοειδεκτομές τα τελευταία 30 χρόνια (1989 – 2019) και πλέον των 300 παραθυρεοειδεκτομών με νοσηρότητα μικρότερη του 2%.

Εφαρμόζουμε τα τελευταία 5 χρόνια Fast - track χειρουργική με νοσηλεία μιας ημέρας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΑΚΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ).

Για καλύτερη ενημέρωση και γνώση των οικονομικών πακέτων επέμβασης επικοινωνήστε με τη γραμματεία Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.