Χειρουργική Μαστού

Η ομάδα υποστηρίζει τις minimal επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού, ενώ ασχολείται επίσης με πρωτόκολλα χειρουργικής στην τοπική υποτροπή ή πιθανή σπλαχνική μετάσταση.