Πρόκειται για μια τεχνική που ξεκίνησε φέτος να εφαρμόζεται στη χώρα μας, ενώ στην Ευρώπη και την Αμερική εφαρμόζεται από το 2014.

PIPAC - (Pressurized Intra Peritoneal Aerosol Chemotherapy)