Την εφαρμογή της συνδυαστικής μεθόδου χειρουργικής αφαίρεσης νεοπλασμάτων σε ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση με ταυτόχρονη τοπικο-περιοχική χημειοθεραπεία HIPEC, ξεκίνησε το 2005 στην Ελλάδα, ο Χειρουργός Ογκολόγος Ιωάννης Σπηλιώτης. Μας μιλά για την επιστημονική συνάντηση χειρουργών από 9 χώρες της Ν.Α Ευρώπης που οργανώνει η Ευρωπαϊκή Σχολή Περιτοναϊκής Κακοήθειας στο πιστοποιημένο για την εφαρμογή της θεραπείας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, 19-21 Ιανουαρίου 2018. Peritoneal Surface Malignancy Meeting