Μπορείτε να το δείτε στην σελίδα: http://www.skaitv.gr/episode/enimeros Δημοσιογράφοι: Δημήτρης Οικονόμου και Μαρία Αναστασοπούλου Πέμπτη 30-11-2018