Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, στο πλαίσιο του Επιστημονικού Προγράμματος ΓΑΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μίλησε ο Ιωάννης Σπηλιώτης, Χειρουργός Ογκολόγος, Υπεύθυνος της Μονάδας Περιτοναϊκής Κακοήθειας & Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών - Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης με τίτλο "Ενδοπεριτοναϊκή Υπέρθερμη Χημειοθεραπεία (HIPEC) στο γυναικολογικό καρκίνο. Προσέγγιση, αντιρρήσεις, μύθοι και πραγματικότητα."