«Εφαρµογές της Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία», η Επιστηµονική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε απο την Ογκολογική Μονάδα Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» και το Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας , 18 – 19 Σεπτεµβρίου 2020 στο συνεδριακό κέντρο Πάτρας. Ο κ.Σπηλιώτης παρουσίασε το θέμα «Η χειρουργική του καρκίνου στο λυκαυγές της νέας δεκαετίας. Εµπειρίες από το παρελθόν» .