Καρκίνος της ωοθήκης, συνέδριο ογκολογίας 8-9 Απριλίου 2016. Ο ρόλος της υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (HIPEC). Η κυτταρομειωτική χειρουργική αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο και καθορίζει την πρόγνωση και την τελική επιβίωση. Η ενδοπεριτοναϊκή διεγχειρητική υπέρθερμη χημειοθεραπεία (HIPEC) φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ρόλο σε συγκεκριμένο χρόνο στη φυσική ιστορία της νόσου. Απαιτεί καλή επιλογή ασθενών και εφαρμογή της μεθόδου σε κέντρα - αναφοράς που μπορούν να διαχειριστούν την εφαρμογή της μεθόδου.