Γιάννης Σπηλιώτης, Χειρουργός-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικού Τμήματος ΕΑΝΠ «Μεταξά». Παρουσίαση με θέμα«ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ» στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ 9-11 Δεκεμβρίου 2016 Αράχωβα