Γιάννης Σπηλιώτης MD, PHD, Χειρουργός-Ογκολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Α’ Χειρουργικού Τμήματος ΕΑΝΠ «Μεταξά». 11o Επιστημονικό Συμπόσιο Γενικής Ιατρικής, Αθήνα, 26-29 Ιανουαρίου 2017. Ομιλία με θέμα «Θρέψη, Προεγχειρητική και Μετεγχειρητική Φροντίδα και Υποστήριξη των Ασθενών με Κακοήθειες στο Σπίτι»