Το Ιατρικό Διαβαλκανικό αποτελεί ένα από τα 29 Κέντρα παγκοσμίως, που συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων προηγμένης Χειρουργικής Ογκολογίας. Βάσει της νέας νομοθεσίας ο Ιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό που εφαρμόζει τη μέθοδο HIPEC θα πρέπει να συμμετέχει σε σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο υπεύθυνος του μαθήματος της ομάδας χειρουργικής ογκολογίας και μονάδας περιτοναϊκής κακοήθειας, Χειρουργός Ιωάννης Σπηλιώτης, έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής και μπορεί να χορηγεί πιστοποιητικά παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Μας μιλά για το περιεχόμενο και τη σημασία του προγράμματος.